Üyelik Şartları

www.Setur.com.tr tüm hakları SETUR Servis Turistik A.Ş.’ye ait bir web sitesidir.

Web Sitesinin Amacı

Bu web sitesi yalnızca seyahatle ilgili bilgi toplamanız, rezervasyonlar yapmanız amacıyla sunulmuş olup , aşağıda belirtilen bütün koşulları, şartları ve duyuruları (hepsi birlikte “Sözleşme”) değiştirmeden kabul etmeniz için hazırlanmıştır. Web sitesini herhangi bir şekilde kullanarak bu Sözleşme kuralları uyarınca bağlı bulunacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşmede önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu web sitesine erişmeye veya web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde değiştirilmiş veya güncellenmiş Sözleşmeyi kabul etmiş olursunuz.

Web Sitesinin Kullanılması

Bu web sitesini kullanarak aşağıdaki şartları ;

a-En az 18 yaşında olduğunuzu,
b-Yalnızca kendiniz veya yasal olarak adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuz bir başkası için gerçek rezervasyonlar yapmak amacıyla kullanacağınızı,
c-Bu şekilde başka kişilere onlar adına yaptığınız rezervasyonlar üzerinde geçerli olan şart ve koşullar ve geçerli bütün kurallar ve sınırlar hakkında bilgilendirme yapacağınızı,
d-Hiçbir spekülatif, yanlış veya sahte rezervasyon yapmayacağınızı,
e-Bu web sitesinde istenen verdiğiniz bütün bilgilerin doğru, güncel , kesin, ve eksiksiz olduğunu,
f-Bu web sitesini veya içeriklerini herhangi bir ticari amaçla kullanmayacağınızı,
g-Bu web sitesindeki hiçbir bilgiyi veya sitenin içeriğini yazılı açık iznimiz olmaksızın, herhangi bir amaçla, robot, örümcek, kazıyıcı veya başka bir araç ile erişmeyeceğinizi, takip etmeyeceğinizi veya kopyalamayacağınızı,
h- Önceden bizim yazılı iznimizi almaksızın web sitesinin herhangi bir kısmını “çerçeve,” “ayna” veya başka bir araçla başka bir web sitesiyle birleştirmeyeceğinizi,
ı-Kendi takdirimize göre her zaman ve bu Sözleşmenin ihlal edilmesi de dâhil herhangi bir nedenle herhangi birine bu web sitesine ve sunduğumuz hizmetlere erişimi kısıtlama hakkına sahip olduğumuzu,
Kabul ve taahhüt ettiğinizi.

Bilgi Güncelleme

Bize verdiğiniz kişisel bilgileri gözden geçirme ve güncelleme şansına daima sahip olacaksınız. Tarafınıza gönderilen tüm e-posta bildirimlerinde bulunan "üyelikten ayrıl" seçeneği ile dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilir veya info@setur.com.tr e-posta adresine mail göndererek bilgilendirme listelerinden ayrılma talebinizi iletebilirsiniz. Yine aynı e-posta adresine bir ileti göndermek suretiyle kişisel bilgilerinizin Setur.com.tr veritabanından silinmesini de talep edebilirsiniz.

İletiler
Rezervasyon yaptıktan sonra rezervasyonunuzla ilgili bütün bilgileri içeren bir onay mesajı alacaksınız.

Yasaklı Faaliyetler

Bu web sitesinin içeriği ve sitede yer alan bilgiler ve bu içeriği ve bilgileri sunmak için kullanılan altyapının mülkiyet hakları bize veya tedarikçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza ait bulunmaktadır.

Tedarikçilerin Uyması Gereken Kurallar

Seçtiğiniz seyahatle ilgili ürün ve hizmetleri rezerve eder ve satın alırken ilave şartlar ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu şart ve koşulları dikkatle okuyunuz. Alışveriş yapmak üzere seçtiğiniz ürünün tutarının ödenmesi gerekmektedir. Seçtiğiniz ürün veya hizmetlerin kullanımıyla ilgili kurallarına uyulmasını ve bütün satın alma şart ve koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Bu web sitesinden alacağınız ürünler için, ürün satış sözleşmesi kuralları geçerli olacaktır. Yurt dışı otel rezervasyonları için Ürün fiyatları ve kuralları IAN.COM, L.P , Uçak Bileti rezervasyonları için Ürün fiyatları ve kuralları Amadeus NMC tarafından sunulmaktadır.

Gizlilik Politikası

Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

Fiyatlar

Bu web sitesinde ürün sunan Tedarikçilerimiz, uygulanmakta olan devlet vergilerinin, ücretlerinin veya vergi matrahının değismesi halinde ve yine uygulanmakta olan isçi veya hizmet yükümlülüklerinin veya ücretlerinin değismesi halinde ücretleri değistirme hakkına sahiptir.

Değerlendirmeler, yorumların yayınlanması

Otel değerlendirmeleri, yorumlarınız, sorularınız, önerileriniz, ve fikirleriniz ile Web Sitesi’mizde yer verilen bu yazılar aracılığıyla veya diğer şekillerde bu Web Sitesi’ne içerik sunmak suretiyle, halihazırda bilinen veya ileride geliştirilecek olan medyaları kullanmak suretiyle, dünya genelinde söz konusu Yazıların kullanması, çoğaltması, değiştirmesi, uyarlaması, tercüme etmesi, dağıtması, yayımlaması, bunlardan başka çalışmalar elde etmesi ve umuma sunulması ve söz konusu Yazı ile bağlantılı olarak sunmuş olduğunuz ismin kullanması; kullanıcı bilgilerinin pazarlama ve/veya ticari amaçlarla kullanılması için, Setur ve yan kuruluşlarına, münhasır olmayan, telif hakkı ödemesiz ve diğer her türlü ücret ve fiyattan ari olarak, daimi, devredilebilir ve tamamen alt lisanslanabilir bir hakkı, gayrı kabili rücu, şekil, içerik ve yer kısıtlaması olmaksızın vermektesiniz.

Takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, Setur’un yorumlarınıza ve değerlendirmelerinize atıfta bulunabileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu Sözleşme’nin ihlal edilmesi yoluyla Yazılar üzerinde sizin veya Setur’un sahip olduğu haklara tecavüz eden kişi veya kuruluşları yasalar önünde kovuşturmaya tabi tutması için Setur’a bir hak vermektesiniz. Yazıların gizli veya tescilli nitelikte olmadığını kabul ve ikrar etmektesiniz.

Setur, sizin veya üçüncü bir tarafın koyduğu, sakladığı veya yüklediği bir İçerik veya bunların maruz kalabileceği zarar veya ziyanlar ile ilgili olarak mali veya diğer hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir ve Setur, karşılaşabileceğiniz hatalar, hakaretler, iftiralar, karalamalar, ihmaller, sahtekarlıklar, müstehcenlik, pornografi veya sövgülerden ötürü bir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Bir interaktif hizmet sağlayıcısı olarak, Setur, kullanıcılarının herhangi bir forumda, kişisel giriş sayfasında veya diğer bir İnteraktif Alan’da sunmuş olduğu beyanlardan, ifadelerden veya İçerik’ten ötürü bir yükümlülüğe sahip değildir. Setur’un , İnteraktif Alan aracılığıyla ilan edilmiş veya dağıtılmış olan İçerik’i taramak, düzeltmek veya izlemek gibi bir yükümlülüğünün olmamasına karşın, Setur, Site’ye koyulan veya Site’de saklanan bir İçerik’i yayınlamama, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kaldırma, tarama veya düzeltme hakkını saklı tutmakta ve bu bakımdan mutlak bir takdir yetkisine sahip bulunmaktadır ve masrafları tamamen size ait olmak üzere, Site’ye bırakılan veya Site’de saklanan bir İçerik’in yedek kopyalarının alınması veya yenisi ile değiştirilmesi tamamen sizin sorumluluğunuzda bulunmaktadır.

İçerik üzerinde (atıfta bulunma veya bütünlük hakları da dahil olmak üzere) manevi haklara sahip olduğunuzun tespit edilmesi durumunda, işbu Sözleşme ile (a) İçerik veya İçerik’in türevsel çalışmaları veya iyileştirmeleri veya güncellemeleri ile bağlantılı olarak kişisel olarak tanımlanabilir bir bilginin kullanılmasını gerekli kılmadığınızı; (b) Setur veya lisans alanları, halefleri ve devralanları tarafından İçerik’in yayımlanmasına, kullanılmasına, modifiye edilmesine, silinmesine ve istifade edilmesine bir itirazınızın bulunmadığını; (c) İçerik üzerinde bir eser sahibinin sahip olduğu bütün manevi haklardan daimi olarak feragat ettiğinizi ve bunlara ilişkin olarak bir tazmin veya hak talebinde bulunmamayı kabul ettiğinizi; ve (d) söz konusu manevi haklar nedeniyle diğer şekillerde Setur’a karşı yapabileceğiniz tazmin taleplerinden Setur’u ve lisans alanlarını, haleflerini ve devralanlarını daimi olarak ibra ettiğinizi beyan etmektesiniz

Yukarıda belirtilen hükümler ihlal edilecek tarzda İnteraktif Alanlar’ın veya Site’nin diğer kısımlarının kullanılması, bu Site Koşullarının bir ihlalini teşkil etmektedir ve diğer hususların yanı sıra, İnteraktif Alanlar’ı ve/veya Site’yi kullanma haklarınızın sona erdirilmesi veya askıya alınması ile neticelenebilecektir. Meşru resmi talepler, mahkeme celpleri veya kararları açısından işbirliğine gitmek, Setur’un sistemlerini ve müşterilerini korumak veya Setur’un işletmesi ve sistemlerinin güvenilirliğini ve faaliyetini sağlamak amacıyla, Setur , kullanıcı profili bilgileri (isim, elektronik posta adresi, vs.), IP adreslemesi ve trafik bilgileri, kullanım geçmişi ve ilan edilen İçerik de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli veya uygun gördüğü bilgilere erişimde bulunabilecek ve bu bilgileri ifşa edebilecektir. Setur’un söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı, Setur'un Gizlilik Politikası’nın içerdiği koşullara göre önceliğe sahip olacaktır. Müşteriler, üyelikleri süresince meydana gelen Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin tüm haklarının Setur’a mahfuz olduğu takdirde, üyeliklerini herhangi bir zamanda iptal etmeye yetkili olduklarını kabul ederler.

Sorumluluğun Reddi

Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler fiyat da dâhil bazı konularda tutarsızlık veya hatalar bulunabilir. özellikle seyahat ürünleri ve hizmetlerinin tanıtımını yapan ortak markalı ve/veya bağlantılı web sitesi iş ortakları bu web sitesinde sunulan ürünler için tedarikçiler ve iş ortakları tarafından verilen bilgi ve tanımların doğruluğunu garanti etmez ve bunlarla ilgili bütün hata ve tutarsızlıklardan (fiyat, fotoğraflar, genel ürün tanımları, vs.) doğan sorumlulukları reddeder. ayrıca, web sitemizde yer alan bütün fiyat yanlışlıklarını ve/veya yanlış bir fiyat üzerinden yapılan onaylanmamış rezervasyonları düzeltme hakkına sahip bulunmaktayız. böyle bir durumda size onaylanmamış rezervasyonlarınızı doğru fiyat üzerinden yaptırma imkânı sunulacak veya rezervasyonunuz ceza kesilmeksizin iptal edilecektir.

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız bu web sitesinde istedikleri ürün ile ilgili her türlü bilgide geliştirme ve/veya değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Bağlantılar

Bu web sitesi başka taraflarca işletilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Böyle bağlantılar yalnızca size bilgi vermesi amacıyla eklenmiştir. Bu web siteleri kontrolümüz altında değildir ve bu tür sitelerin içeriklerinden, gizlilik veya diğer uygulamalarından veya bu sitelerin kusur ve içerdiği zararlı yapılardan sorumlu tutulamayız.

Yazılımlar

Bu web sitesinden kullanılan bütün yazılımların telif hakkı Setur Servis Turistik A.Ş ve iş ortaklarımıza aittir. Ve Yazılımların kopyalanması veya paylaşılması açıkça yasaklanmıştır.

Telif Hakkı ve Ticari Marka İşaretleri

Bu web sitesinin bütün içeriği: Setur Servis Turistik A.Ş’ye aittir. Bütün hakları saklıdır. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

Setur Servis Turistik A.Ş. yalnızca Setur Servis Turistik A.Ş. tarafından işletilen web sitelerinin içeriğinden sorumludur.

Copyright SETUR Servis Turistik A.Ş.

SETUR Servis Turistik A.Ş. bu koşulları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir