SETUR MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Setur Servis Turistik Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Setur”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://kvkk.setur.com.tr/public/document/10/15/pdf/true internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Setur Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

Tur satışı, seyahat organizasyonu, bilet satışı gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Gümrüksüz satış (duty free) hizmetlerinin sunulması, Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi, Müşteri memnuniyeti çalışmalarının ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Etkinlik yönetimi, Finansal işlemlerin takibi, Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

 • Açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması
 • Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim verileriniz ile işlem güvenliği bilgilerinizin yurt dışına yapacağınız seyahatlerde biletleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla seyahatinizin gerçekleştirildiği havayolu şirketleri, uçuşun gerçekleştirildiği ülkenin idari otoritenin bilgilendirilmesi amacıyla seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz ülkenin ilgili kamu kurumları ile konaklama ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmanız amacıyla yurt dışında mukim acenteler, havayolları ve oteller ile paylaşılması,Açık rızanızın varlığı halinde kimlik, iletişim, görsel ve işitsel verileriniz ile fiziksel mekân güvenliği ve finansal bilgilerinizin ve vize başvurularınızın alınması ve neticelendirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin ilgili ülkedeki konsolosluk, vize başvuru merkezleri, vize başvurusu yapılan ülkelerin yurtiçindeki veya yurtdışındaki temsilcikleri ve sigorta şirketleri ile paylaşılması.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Koç Holding Anonim Şirketi’ne, avantajlı üyeliklerin sağlanması ve seyahatlerinizin gerçekleştirilmesi kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanın varlığı halinde seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz havayolu şirketleri, ilgili ülkedeki yetkili kamu kurumları ile konaklama ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmanız amacıyla yurt dışında mukim acenteler, havayolları ve oteller Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz vize başvuru hizmetinin sunulduğu durumlarda konsolosluklara, seyahat organizasyonlarının gerektirmesi halinde otellere, zubizu üyeliğiniz bulunması durumunda Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş.’ye, Chippin üyeliğinizin bulunması halinde Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’e aktarılabilecektir.


d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi ve yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında Şirketimiz ile temas edeceğiniz; fiziki ortamda mağazalar, kargo/posta, matbu formlar ve yüz yüze gerçekleştirilen görüşme kanalları ve acentelerimiz aracılığıyla elektronik ortamda anlaşmalı iş ortağımız olan rezervasyon şirketlerinin internet siteleri, internet sitemiz, mobil uygulamamız, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tur satışı, seyahat organizasyonu, bilet satışı gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gümrüksüz satış (duty free) hizmetlerinin sunulması,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Tur satışı, seyahat organizasyonu, bilet satışı gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gümrüksüz satış (duty free) hizmetlerinin sunulması,
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması
 • Kimlik, iletişim verileriniz ile işlem güvenliği bilgilerinizin yurt dışına yapacağınız seyahatlerde biletleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla seyahatinizin gerçekleştirildiği havayolu şirketleri, uçuşun gerçekleştirildiği ülkenin idari otoritenin bilgilendirilmesi amacıyla seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz ülkenin ilgili kamu kurumları ile konaklama ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmanız amacıyla yurt dışında mukim acenteler, havayolları ve oteller ile paylaşılması,
 • Kimlik, iletişim, görsel ve işitsel verileriniz ile fiziksel mekân güvenliği ve finansal bilgilerinizin ve vize başvurularınızın alınması ve neticelendirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin ilgili ülkedeki konsolosluk, vize başvuru merkezleri, vize başvurusu yapılan ülkelerin yurtiçindeki veya yurtdışındaki temsilcikleri ve sigorta şirketleri ile paylaşılması.

e) İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://kvkk.setur.com.tr/izin-iptal adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.